Due to Covid-19 holiday home Fossee is closed till the 15th of June.  We keep in touch when we can welcome you again.  See you soon!


Covid-19 maatregel voor vakantiehuis Fossee


We strive to create a safe and enjoyable environment for you and your guests.

Why Fossee is a safe holiday home during the Corona outbreak?

 • Fossee is located in a quiet and relaxing area in the country where you are guaranteed enough distance from other people.
 • The house has spacious rooms and a large living area where you can safely observe distance between the guests.
 • The interior is clean and modern and this guarantees good hygiene.
 • There are no carpets, decorative pillows and plaids which would need to be thoroughly washed after every rental for it to observe our strict hygiene standards.
 • A professionally installed and maintained ventilation system D can be used day and night. The filters are replaced monthly according to professional recommendations.

What we have available for your hygiene?

 • 2 small and 1 large towels per person, washed at minimum 60° C according to the current Covid-19 regulations.
 • In the kitchen: tea towels, hand towels and dishcloths which are all brand new for every new rental. Also included are a brush for the dishes, sponge and a mop.
 • In all bathrooms, guest toilet and kitchen: hand soap pump from Ecover.
 • In the guest toilet: paper towels and bleach based toilet cleaner.
 • 1 dispenser with hand sanitiser with 70% alcohol.

How and what is cleaned before your arrival?

 • The house is cleaned by a professional cleaning company according to the special Covid-19 guidelines.
 • Special attention is also given to all handles, door handles, worktops and tables, light switches and remote controls.
 • The vacuum cleaner is cleaned and disinfected after every rental.

Extra measures

 • We guarantee a period of at least 24 hours between guests checking out and new guests checking in, this is to guarantee enough time to thoroughly clean and disinfect the house.
 • Toys and books for children are NOT available as hygiene cannot be guaranteed.
 • Decorative cushions and plaids on the beds and seats have been removed as they cannot be washed after every rental.
 • The bedlinen is washed by a professional laundry service in accordance with the current Covid-19 regulations.
 • There is enough space to separate all the beds if the need arises.
 • The mattresses and pillows are covered with an extra protective cover which is washed at 60°C after each rental.

Checking in and out

 • You will receive the access code of the house before arrival. This will be active from 15h00 on the day of arrival unless agreed otherwise.
 • No one will be present at check-in, you are free to call us in case something is not clear or if you need help to locate something.
 • In the house you will find:
  • On the dining table
   • The house rules, which we ask you to read thoroughly and follow
   • The WIFI code.
  • In the kitchen
   • Hand sanitiser dispenser. It should not be moved in order to avoid stains in other places.
 • Please pay attention when using disinfection products you might have brought with you. Irreparable stains can be left on the kitchen tops and tables.
 • There is a checklist in the kitchen before you leave. Please check it carefully if everything is in order.
 • ALL GARBAGE BAGS MUST be emptied by the guests themselves and carefully sorted in the CORRECT PLASTIC TRASH BAGS. This is to protect our employees. If this is not observed, an additional cleaning  fee will be charged.
 • We require the guests to strictly observe the 11h00 check-out time. This gives enough time for the cleaning company to come and prepare for the guests checking in the next day. The access codes are also deactivated at this time.
 • In the event that check-in or check-out needs to be done in person:
 • Only one person from the guests’ party maybe present in the house. The rest of the guests can either wait outside or in or in another room.
 • Keep a distance of 1.5m from each other
 • No shaking of hands
 • Wearing of a mask will be compulsory

Our recommendations for good hygiene

 • Wash your hands regularly.
 • Wash your hands when you return from an outing.
 • Ventilate the house sufficiently, remember to only open the windows with a fly screen. DO NOT forget to close the windows when you go out for an excursion and at check-out.
 • Wear a mask when the owner or third parties have to come to the house for an intervention during your stay. We guarantee the same out of respect for you.
 • Keep sufficient distance (1.5m) during an intervention.
 • Please flush the toilet with the lid down.

WE APPRECIATE FOR MAKING FOSSEE A SAFE ENVIRONMENT FOR AN UNFORGETTABLE HOLIDAY FOR YOU AND YOUR GUESTS. 

Reeën in het fluitenkruid

Eén van de vroege ochtenden in de Watering. De zon kruipt boven de kim tussen de knotwilgen en de weides. De grachten en greppels ademen hun laatste slaap in nevelwolken uit, bij de roep van de koekoek en de wielewaal – de ene zuiver harmonisch, de andere exotisch exuberant. Tegen de houtkant ligt een groepje reeën te zonnen; ze grazen tussen de lentebloemen. Hun grote oren merken onze sluipende voetstappen niet. Hun nieuwe zomervacht blinkt in de zon. De grote weemoedige ogen als karbonkels blikken nietsvermoedend om hen heen. Etienne vangt hun ochtendritueel in zijn camera.


De Watering, de Grote Fossé en Kolonie. 

Een naam en een plaatsnaam, waarbij je toch even moet fronsen…Echt een kolonie, hier hoog in het Kempenland? Daar zit natuurlijk een brok geschiedenis aan vast.

Meer dan 40 jaar geleden ploeterde ik als ‘geograaf in spe’ in de velden van Lommel-Kolonie. Boorstalen uit de Kempische zandbodem, aangevuld met urenlang koffie slurpen met de landbouwers in de buurt. Zo maakte ik ‘grond’ig kennis met de gemeente waar ik geboren werd.


Wat voorbij is

De Grote Watering ligt pal op de Nederlandse grens ten westen van Lommel-Kolonie. Het gebied is volledig beschermd als landschap. Een deel is eigendom van Natuurpunt en werd erkend als natuurreservaat.
Halfweg de 19de eeuw ging men hier in de Kempen de uitgestrekte heidevlaktes bevloeien met kanaalwater. Op dat moment was er nood aan bijkomende landbouwgronden door de bevolkingstoename en hoge voedselprijzen. De aanleg van het kanaal tussen Schelde en Maas rond 1840 bracht kalkrijk water uit de Ardennen tot in de voedselarme Kempen. Uit dit Kempisch Kanaal stroomde water in de Grote Fossé, en verder in een netwerk van greppels en sloten in de Wateringen. Met dit ingenieus bevloeiingssysteem werd de heide in cultuur gebracht. Het hooi van deze vloeiweiden diende vooral als wintervoeder voor het vee in de potstallen. De geproduceerde stalmest was vroeger de enige en dus onontbeerlijke mest om de schrale Kempense gronden te bemesten. Ook de paarden van het Belgisch leger in Leopoldsburg en de paardentram in Antwerpen werden bevoorraad met hooi.

Een volledig nieuw dorp werd gebouwd met twintig staatsboerderijen elk met vijf hectare landbouwgrond; en verder een kerk, een pastorie en een school. De Kolonie was geboren. De landbouwers wroetten de handen van hun lijf, maar tevergeefs. Na tien vruchteloze jaren werden de gronden verkocht aan de iconische luciferfabriek “Union Match”, voor de kweek van canadapopulieren. Vandaar de latere naam ‘Stekskenswateringen'. 


vandaag

Wat overbleef is het huidige natuurgebied De Watering. Dit kwetsbare en unieke ecosysteem herbergt een bijzonder gevarieerd vogelbestand, een unieke collectie van kalkminnende flora. De combinatie van de van oorsprong arme heidegronden, het kalkrijk Maaswater en zaadmengsels uit de Alpen creëerden in de Grote Watering een echt plantenparadijs.

De vloeiweiden vormen thans een beschermd landschap. Door vrijwilligers wordt 15 ha grasland nog steeds bevloeid op de eeuwenoude wijze, met een stelsel van kanalen en greppels. Het bevloeien of ‘witteren’ kreeg in 2019 een plaats op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed, als overblijfsel van deze oude landbouwtechniek.
De totale bevloeiing via boven- en onderzoeven vergde jaarlijks enorm veel onderhoudswerk. Jaarlijks moesten per bevloeiingsperceel één km slootjes gezuiverd en uitgediept worden, en tweemaal per jaar een totale lengte van drie km boven- en onderzoeven manueel gezuiverd worden. Ook het ‘inzetten’ met bevloeiingswater is elk voorjaar steeds weer erg arbeidsintensief. Om deze veeleisende en ondertussen ook kostelijke handenarbeid uit te schakelen worden op de percelen voor houtproductie nu populieren geplant. In deze plantages is de handenarbeid voor het onderhoud en zuiveren van de slootjes nu vervangen door een tractor uitgerust met een greppelfrees. 

De stad Lommel stelde samen met verschillende instanties beheerplannen op punt om het voortbestaan van zowel het cultuurhistorisch patrimonium als de rijke flora te garanderen.


Mijn knieën worden nat van de frisse ochtenddauw in de bloemenweides. Fluitenkruid en meidoorn verbleken al terug. Ze maken plaats voor het nieuwe ‘wit’ van Gelderse roos en vlierbloesem. De poëtennarcis laat zijn hoofdje hangen in een zee van lila beemdkroon. De jaarlijkse vergankelijkheid van het komen en gaan vervult me met weemoed. Een onstilbare drang om deze schoonheid te grijpen en vast te houden. Maar de ochtendwind nodigt me uit om mee te dansen en te buigen. Het ritme van deze unieke natuur neemt me op en troont me mee in eeuwig wervelend universum.